[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

Filarea

Stig Oscar Karlsson, även kallad "Sexton Karlsson" efter sitt inryckningsnummer. Han påbörjade sin pilotutbildning 1931 och tjänstgjorde därefter som flyglärare på Ljungbyhed. Han omkom den 23 juli 1937 vid ett haveri utanför Hästholmen (i Vättern norr om Ödeshög) och följde med flygplanet, en Fokker, i djupet. Flygplanet lokaliserades först 2013. ”Sexton” bärgades och begravdes i april 2014 på Östra begravningsplatsen i Göteborg.
"Sexton Karlsson" var under sin tid på Ljungbyhed en flitig karikatyrtecknare. På Ljungbyheds Militärhistoriska Museum finns nära 40 fantastiska karikatyrer från 1930-talet.Teckningarna är av mycket hög klass och innehåller intressant information kring elever och lärare på flygskolan.