[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

Krigsflygskolans Kamratförening bildades den 9 juli 1939 vid ett första möte med c:a 150 personer närvarande. Översten Åge Lundström ledde mötet och som sekreterare fanns kapten Bertil Schultz. Årsavgiften var 2 kr.

Genom åren har följande förbandschefer innehaft ordföranderollen.

Överst från vänster Översterna:
Arvid Flory (F5 förste chef), Åge Lundström, Ingvar Nygren,  Knut Lindahl, Åke Rehnberg

Nederst från vänster Översterna:
Bengt Bellander, Åke Lönnberg, Per-Johan Widmark

Nedan
Överste Sven Sjöling (F5 siste chef)