[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

Vill Du bli medlem hos oss?

 Om Du uppfyller följande krav är Du välkommen

  • Varit anställd (militär, civil eller frivillig) på F5 
  • Varit Flygelev/Aspirant/Strilelev/Meteorolog- eller Flygledaraspirant
  • Varit värnpliktig 
  • Nära anhörig till f.d F5-anställd (maka/make/sambo, dotter/son).

    Innan du sätter in pengar ringer du till Lars Görborn 070-514 12 75 för att bli insläppt
    som medlem. Du ska godkännas som medlem först.       
 

             
Sätt in 50 kr på bankgiro 194-7431, glöm inte namn och adress.

Betalning från utlandet 
IBAN: 
SE23 8000 0821 4994 4423 3408 

Hantering av personuppgifter, Klicka här

OBS! Om Du inte medger att föreningen lämnar ut medlemslistan med Dina medlemsuppgifter (namn, adress, födelsedag, tel och ev. e-postadress) till övriga medlemmar måste Du meddela detta till oss.
                           
                                                   
 Välkommen!