[counter] 
Krigsflygskolan F5 Kamratförening

Krigsflygskolans Kamratförening har som främsta syfte att bibehålla och utveckla den kamratskap som grundlades mellan anställda och deras anhöriga, elever, värnpliktiga m.fl. 

Vår verksamhet går ut på att nå ovanstående genom träffar, resor och allt som kan stärka vår gemenskap.

Vi har också en Facebookgrupp, Krigsflygskolan F5 Kamratförening, som innehåller enormt många foto som medlemmar lagt in på sidan.
Gruppen har drygt 1000 medlemmar och kravet för att få tillträde till gruppen är samma som för att bli medlem i föreningen.

Många är tveksamma till FB men man behöver inte vara aktiv, det räcker med att ha ett FB-konto så kommer man åt vår grupp.